Forum dyskusyjne > Dyskusje na każdy temat

Skąd wasz nick?

(1/51) > >>

Deft:
W temacie mo?ecie si? wypowiada? sk?d si? wzio? wasz nick, jego historie itp.

Ja mia?em ró?ne nicki, na pocz?tku mia?em takie nicki bardzo cz?sto u?ywane takie jak Diego lub Gorn. Kiedy? pomy?la?em ?eby sobie zrobi? co? innego ni? tylko takie i zmieni?em na jurekpl, lecz mi si? znudzi?o po pewnym czasie i kiedy? usiad?em do sto?u napisa?em kilka liter na kartce i z tego mi si? posk?ada?o Deft i tak ju? pozosta?o

BakMan:
BakMan - nick dwucz?onowy (dlatego mam dwie litery napisane wielk? liter?), a wi?c omówi? ka?dy cz?on osobno:

Bak - inaczej mówi?c bokobrod, 'PeKaeS", bak ;] W I-II klasie gimnazjum jeszcze si? nie goli?em tak cz?sto jak teraz, tak?e na mej twarzy widnia?y baki. Z liczby mnogiej (baki) przekszta?ci?em na liczb? pojedyncz? i wysz?o mi "Bak".

Man - m??czyzna, cz?owiek. To chyba zrozumia?e ;)

Nick ten wymy?li?em mo?na powiedzie? w pi?? minut maj?c w??czon? gr? Battlefielda 1942. Po prostu dobija?y moje nicki pokroju "Kamil Wielki" (jak nie mia?em neta to jego zazwyczaj u?ywa?em - wiem, niewyobra?alna dzieciniada), b?d? "Knight" (nie u?ywam go, poniewa? ju? na necie widzia?em jak kto? pos?ugiwa? si? nim i stwierdzi?em, i? jest zbyt ma?o oryginalny).


U?ywam niekiedy jeszcze drugiego nicka - Keither. Równie? go opisz?, ?eby wasza baza danych forum by?a ci??sza ;] Taki ma?y sabota? (;

Gra Kingdom under fire - RTS, gdzie by?y dwie strony konfilktu: Przymierze i horda ;] Przymierze to ludzie, krasnoludy, le?ne elfy. Horda to wszelkie orki, ogry, mroczne elfy, wampiry, nieumarli, potwory. Najzabawniejsz? rzecz? w wersji ENG by?o to w jaki sposób mówi? le?ne i mroczne elfy. Le?ne mówi? z akcentem francuskim (po angielsku), a mroczne z rosyjskim (równie? po angielsku) xD BeKa z nich by?a w ka?dym razie ; D Ale wró?my do tematu: mój nick wzi??em od jednego z bohaterów Przymierza - Keithera, smoczego rycerza:

"Keither by? jednym z Rycerzy Xok, którzy ocalili Bersiach od rz?dów Keelianiego. Za?o?yciel królestwa Azilli zmar? naturaln? ?mierci? w wieku 65 lat [tego zdania nie rozumiem]." W ka?dym razie by? zajebisty ze wzgl?du na to, i? by? wspania?ym wojem, oraz móg? przywo?ywa? najpot??niejsze jednostki lataj?ce - smoki ;]

Kristo:
Kristo wzie?o si? od maila kris100@xxxxx.pl który przepad? mi gdzie? tam kiedy? :P. Kris od mojego imienia Krzysztof, a 100 czyli s?ownie sto po po??czeniu wysz?o Kristo( Nie Krissto bo nie lubie podujnych liter :P )

Drugi mój nick gdzie pod którym mo?na mnie zobaczy? w grach to Numerati. Wzio? si? prawde mówi?c z mojej ksi??ki Historii do ?redniowiecza. Numerati to na polski z francuskiego tyle co "liczba"( chyba lub co? w podobie niewa?ne ), a spodoba? mi si? skrót tego wyraz i tyle, po za tym jeszcze nikogo z takim nikiem nie spotka?em. Nie to co z nikiem  Kristo, których ostatnio widuje za du?o. ;]

Astral:
ja na pocz?tku mia?em nick Xardasss ale za du?o sie ró?nych Xardasów,Gornów i Diegów namno?y?o  :D wi?c musia?em co? nowego wymy?li?, ten nick nawet ju? dok?adnie nie pami?tam ale jest chyba z Heroesów...nie jest te? wymy?lony ale przynajmniej niema tylu Astralów co Xardasów :P

Arthas:
Mój obecny nick - Arthas jest wzięty z gry Warcraft III, a mam go dlatego, ponieważ sam bohater bardzo mnie zaciekawił, spodobały mi się jego poczynania, charakter i jeden z wątków w grze, który przedstawia historię Arthasa. Poza tym podoba mi się ogólne brzmienie isamego nicku Arthas :) . W środowisku internetowym używam jeszcze nicka Throrus, można mnie spotkać na niektórych stronach i forach o Gothicu pod tym właśnie nickiem, jednak owy nick jest zbyt pospolity i często się powtarza, więc zaprzestałem posługiwania się nim.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Idź do wersji pełnej